Class DeleteBackupResponse


 • @Generated(value="com.cloudera.cdp.client.codegen.CdpSDKJavaCodegen",
        date="2024-05-09T12:44:56.575-07:00")
  public class DeleteBackupResponse
  extends CdpResponse
  Response object for the delete backup request.
  • Constructor Detail

   • DeleteBackupResponse

    public DeleteBackupResponse()
  • Method Detail

   • getDeleteBackupCrn

    public String getDeleteBackupCrn()
    Getter for deleteBackupCrn. The CRN of the kubernetes delete backup custom resource.
   • setDeleteBackupCrn

    public void setDeleteBackupCrn​(String deleteBackupCrn)
    Setter for deleteBackupCrn. The CRN of the kubernetes delete backup custom resource.
   • hashCode

    public int hashCode()
    Overrides:
    hashCode in class Object